Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
правила надання фінансових послуг
умови членства
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території м. Києва, мають повну цивільну дієздатність.

Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. 

 

Порядок набуття членства у  кредитній спілці:

1. Для вступу в кредитну спілку наступні документи:

-          письмову заяву на вступ до КС;

-          паспорт або документ, що його заміняє (паспорт повинен відповідати вимогам Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою ВР України від 02.09.1993 р. №3423-ХІІ; документи, що його заміняють повинні відповідати по формі та змісту відповідним нормативно-правовим актам України)

-          реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

   2.  Особа стає членом кредитної спілки за умови:

- відповідності ознаці членства;

- подання заяви про вступ до кредитної спілки;

- рішення спостережної ради або правління (у разі делегування йому цього повноваження) про прийом особи до кредитної спілки;

- сплати вступного та обов'язкового пайового внесків, що підтверджується відповідними документами.

Розмір вступного внеску складає- 100,00 грн.; обов'язкового пайового внеску- 20,00 грн.

3. Сплата вступного та обов'язкового пайового внесків здійснюється лише після прийняття спостережною радою або правлінням (у разі делегування йому цього повноваження) позитивного рішення про прийом до кредитної спілки. В першу чергу сплачується вступний внесок. У разі, коли вступний та обов’язковий пайовий внески сплачено у різні дні, першим днем членства вважається день сплати обов’язкового пайового внеску в повному обсязі. 

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України